Implantologija


Ugradnja implantata
 takođe je jedno od vrhunskih estetskih rešenja za nedostatak zuba.

Dentalni implantati su metalni cilindri koji se ugrađuju u viličnu kost da bi se nadoknadili nedostajući zubi. Oni su izrađeni od čistog titanijuma, biokompatibilnog materijala, što znači da, nakon ugradnje u organizam, ne izazivaju neželjene reakcije, kako na mestu ugradnje, tako ni na udaljenim organima. Osim toga, vodeći svetski proizvođači razvili su posebne tehnike obrade površine implantata, čime se obezbeđuje uspešnije i brže zarastanje implantata u kosti. Direktno srastanje ugrađenog implanatata i vilične kosti  preduslov je uspešne implantne rehabilitacije.


Implantati se mogu primeniti za nadoknadu jednog ili više nedostajućih zuba, kao i za rešavanje problema potpune bezubosti. Kod pacijenata kojima nedostaje jedan zub, ugradnjom implanatata izbegava se brušenje susednih zuba, što je neophodno ako se zub nadoknađuje klasičnim protetskim radom.

Kod nedostatka više zuba, implanati omogućavaju njihovu nadoknadu bez brušenja preostalih zuba. Takođe, u slučaju da preostali zubi ne mogu da posluže kao nosači fiksnog protetskog rada, ugradnjom implanata se to omogućava, odnosno pacijent ne mora da nosi pokretnu protezu.

Implantati se uspešno primenjuju i za rešavanje potpune bezubosti. U zavisnosti od okolnosti, nakon ugradnje implantata može se izraditi fiksni most ili pokretna proteza koja se fiksira preko ugrađenih implanata.

 

Ograničenja za ugradnju implantata su relativno malobrojna. Osim u izuzetnim situacijama, implantati se ne ugrađuju pacijentima mlađim od 18 godina, pošto je potrebno sačekati završetak rasta i razvoja vilica. Sa druge strane, ne postoji gornja starosna granica za njihovu primenu, što naravno zavisi i od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Takođe, najveći broj sistemskih oboljenja ne predstavlja kontraindikaciju za ugradnju implantata, pod uslovom da su pacijenti pod odgovarajućom terapijom i da je bolest pod kontrolom. To važi za srčana oboljenja, dijabetes i mnoga druga, pri čemu je prilikom intervencije, često potrebna saradnja stomatologa i lekara koji leči osnovno oboljenje. U ovom trenutku, sistemska osteoporoza (kakva se javlja kod žena nakon menopauze), ne predstavlja kontraindikaciju za primenu implantata, ali pod uslovom da pacijent nije na terapiji lekovima za osteoporozu iz grupe bisfosfonata (Fosamax, Bonviva, Aredia). Takođe, implantati se sa posebnim oprezom primenjuju kod pacijenata koji su bili na zračnoj terapiji u predelu glave i vrata.

Implantati se ugrađuju u lokalnoj anesteziji. Sam hirurški postupak je sličan kao i kod drugih oralno-hirurških intervencija. Standardni protokol podrazumeva da, nakon ugradnje, implantat ostaje neopterećen da zarasta u viličnoj kosti. Trajanje ovog perioda zarastanja zavisi od brojnih faktora i kreće se u rasponu od 3 nedelje do 6 meseci.

Nakon uspešnog zarastanja implantata u kosti (oseointegracije), u drugoj fazi se na implantat postavlja suprastruktura, koja predstavlja deo implantata koji se nalazi u ustima i na kome se izrađuje protetski rad. Zatim sledi izrada planiranog protetskog rada, na način koji je sličan onom na prirodnim zubima.

U pojedinim slučajevima, moguće je modifikovati ovakav protokol. To znači da je moguće ugraditi implant neposredno nakon vađenja zuba, u ekstrakcionu ranu. Takođe, moguće je izraditi protetski rad na implantatima neposredno po njihovoj ugradnji.

 

U prvim danima nakon operacije može se očekivati blag do umeren otok lica u operisanom predelu, kao i blag do umeren bol. Pravilnom primenom antiinflamatornih lekova i analgetika bol i otok se mogu vrlo efikasno kontrolisati. Šavovi se, najčešće, uklanjaju nakon sedam dana, što je i period u toku koga dolazi do potpunog oporavka od hirurške intervencije.

 

Statistički podaci ukazuju da više od 90% ugrađenih implanata uspešno funkcioniše u ustima najmanje deset godina nakon ugradnje.

U pojedinačnom slučaju, životni vek ugrađenog implantata može biti i znatno duži. Uz pravilno održavanje oralne higijene i redovne kontrole kod stomatologa, implanatat može trajati koliko i prirodan zub.

 

Share