Sterilizacija

Sa ciljem da se unapredi i usavrši profesionalna medicina, od velike važnosti je implementiranje pouzdane i efikasne sterilizacije, kako  bi se zaštitili pacijenti i medicinsko osoblje od mnogih oboljenja prouzrokovane ne-higijenom. Tu je naravno najveća odgovornost industrije koja mora da proizvede opremu adekvatnu zahtevima današnjice i da omogući maksimalnu uspešnost i zaštitu u medicini i stomatologiji.

Danas postoji više od 100 proizvođača sterilizatora širom sveta za upotrebu u medicini i stomatološkoj praksi, ali MELAG je jedini u svetu koji se fokusirao isključivo na jednoj proizvodnoj liniji - proizvodnji sterilizatora. To je koncept i osnova za kompetenciju, koja se od samog nastanka kroz internacionalni uspeh, kontinuirano testira i potvrđuje.
 

- MELAG uređaj za pranje i dezinfekciju instrumenata sa sušenjem

Kompletno pranje instrumenata obavlja se automatski, mašinskim pranjem sa dezinfekcionim sredstvom čime se instrumenti dezinfikuju, čiste, ispiraju i suše na pravilan i brz način.

 

- MELAG pakerica

Oprani instrumenti pakuju se u zasebne folije koji održavaju instrumente sterilnim minimum 6 meseci.

Melag seal 100+

Tako upakovani instrumenti idu na finalnu sterilizaciju u autoklavu

 

 

- Melag autoklav klase B  Melag VACUKLAV 24B+

PRIPADA NAJVIŠOJ KLASI AUTOKLAVA - klasi "B" - jako unapređenoj Pro klasi autoklava.

B klasa autoklava je definisana u skladu sa EN 13060 koja iziskuje najbolje standarde sterilizacije korišćene u praksi. Ovi izumi garantuju efikasnu sterilizaciju svih vrsta šupljih instrumenata, kao i sve vrsta upakovanih instrumenata.

 

 

Share